Welcome to Servicon Contact center

reklamasjon_no.pdf

reklamasjon_no.pdf (40.71 KB)

Reklamasjons skjema for bruk ved innsending av produkt utenfor gyldig fabrikksgaranti.

Dersom produktet er utenfor fabrikks garanti og du mener produktet har fabrikkasjons feil eller svakhet i produktet må dette dokumentet være utfyllt og vedlagt forsendelsen. Om ikke vil produktet bli betraktet som utenfor garanti og du vil få tilbud om diagnose og reparasjon på din bekostning. Det samme gjelder også dersom feil eller mangel ikke skyldes fabrikasjon eller svakhet fra produsent.